Vriend (lid) worden

Let op! Inschrijven is niet mogelijk vanaf de Doop van de Wagen tot en met de dinsdag na Carnaval!

Wilt u vriend (lid) van De Blauwlappen worden? Mail dan voor zover nodig onderstaande gegevens door aan info@deblauwlappen.nl

We onderscheiden drie soorten lidmaatschappen: N.B. Het contributiejaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Gegeven In te vullen
Soort lidmaatschap Familie / Vriend / Jeugd
Naam Achternaam
Voorletters en voornaam
Geboortedatum
Adres Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Contact Mobiel (tel.) nummer
Email adres
Partner Achternaam
Voorletters en voornaam
Geboortedatum
Kinderen (t/m 18 jaar) Naam voluit
Geboortedatum